Gwyddoniaeth

Clogiau anweledig, bioleg synthetig, cemeg ffynci, ac esblygiad meddwl gwyddonol - mae'r dudalen hon yn ymdrin â'r tueddiadau a'r newyddion a fydd yn llywio dyfodol y gwyddorau.

categori
categori
categori
categori
Rhagolygon tueddiadolNghastell Newydd EmlynHidlo
41812
Postiadau mewnwelediad
Postiadau mewnwelediad
Gwyddor cryonics, pam mae cannoedd eisoes wedi rhewi, a pham mae mwy na mil o rai eraill yn cofrestru i gael eu rhewi adeg marwolaeth.
42517
Postiadau mewnwelediad
Postiadau mewnwelediad
Gall Phages, sy'n trin afiechyd heb fygythiad ymwrthedd i wrthfiotigau, wella salwch bacteriol mewn da byw un diwrnod heb fygwth iechyd dynol.
41447
Postiadau mewnwelediad
Postiadau mewnwelediad
Mae datblygiadau mewn astudiaethau organoid wedi ei gwneud hi'n bosibl bron i ail-greu organau dynol gwirioneddol.
42463
Postiadau mewnwelediad
Postiadau mewnwelediad
Gallai dau ddiferyn llygad ddod yn ffordd newydd o reoli presbyopia gan roi gobaith i'r rhai â chraffter.
41400
Postiadau mewnwelediad
Postiadau mewnwelediad
Mae ymchwilwyr yn cydnabod y gall technoleg bendant helpu pobl i ymdopi â bywyd bob dydd, ond maen nhw hefyd yn rhybuddio yn erbyn ei chyfyngiadau a'i chamddefnydd posibl.
42487
Postiadau mewnwelediad
Postiadau mewnwelediad
Gall microsglodynnu dynol effeithio ar bopeth o driniaethau meddygol i daliadau ar-lein.
20987
Arwyddion
https://medium.com/multiply-labs/lights-out-pharma-factory-why-the-future-of-pharma-production-is-robotic-ee1c5297bb8a
Arwyddion
Canolig
Dadorchuddio'r ffatri robotig gwbl awtomataidd gyntaf sy'n gallu personoli cynhyrchion fferyllol ar raddfa fawr.
2012
Arwyddion
https://onezero.medium.com/coronavirus-is-a-preview-of-our-self-isolating-future-f5e73b046104
Arwyddion
Canolig
Am 8:45 bob bore yn ystod yr wythnos, rwy'n gollwng fy mhlentyn pedair oed yn y cyfnod cyn-ysgol, yn ei gofleidio, ac yn gyrru'n ôl adref. Gan amlaf, dyna'r tro olaf i mi rannu ystafell gyda bod dynol arall nes iddo ef a fy…
19468
Arwyddion
https://www.inverse.com/article/53324-night-owls-morning-larks-study
Arwyddion
Gwrthdro
Mae'r canlyniadau'n esbonio pam mae angen i ni "greu mwy o hyblygrwydd yn ein cymdeithas."
42855
Postiadau mewnwelediad
Postiadau mewnwelediad
Mae cyhyrau artiffisial yn agor y drws i gryfder goruwchddynol, ond mae ymarferol yn defnyddio prostheteg targed a roboteg.
42468
Postiadau mewnwelediad
Postiadau mewnwelediad
Diolch i therapi alergedd cnau daear, mae gwyddonwyr yn credu y gall pobl ag alergedd pysgnau fwyta cnau daear heb ofni adwaith sy'n bygwth bywyd.
36073
Arwyddion
https://worldview.stratfor.com/article/how-eus-stance-gene-editing-may-evolve
Arwyddion
Stratfor
Mae biotechnolegau sy'n datblygu'n gyflym yn gorfodi rheoleiddwyr i ailfeddwl am ganllawiau hen ffasiwn.
16414
Arwyddion
https://www.quantamagazine.org/how-the-brain-creates-a-timeline-of-the-past-20190212/
Arwyddion
Quanta
Ni all yr ymennydd amgodio treigl amser yn uniongyrchol, ond mae gwaith diweddar yn awgrymu datrysiad ar gyfer rhoi stampiau amser ar atgofion o ddigwyddiadau.
17425
Arwyddion
https://medium.com/@toso/artificial-intelligence-and-the-end-of-the-scientific-method-36a2f076b0df
Arwyddion
Canolig
Mewn sgwrs ddiddorol gyda The Economists Charles Babbage, rydym yn cyrraedd sefyllfa ansicr o ran gwyddoniaeth toady. Gall dyfodiad deallusrwydd artiffisial drechu'r cyfan…
21073
Arwyddion
https://getpocket.com/explore/item/the-obesity-era
Arwyddion
Pocket
Wrth i bobl America fynd yn dewach, felly hefyd marmosets, mwncïod vervet a llygod. Gall y broblem fod yn fwy nag unrhyw un ohonom.
41533
Postiadau mewnwelediad
Postiadau mewnwelediad
Wegovy gan gwmni fferyllol Denmarc. Novo Nordisk. wedi cael cymeradwyaeth Gweinyddiaeth Bwyd a Chyffuriau yr Unol Daleithiau ar gyfer rheoli pwysau.
43318
Postiadau mewnwelediad
Postiadau mewnwelediad
Mae meddyginiaeth do-it-yourself (DIY) yn fudiad sy'n cael ei yrru gan rai aelodau o'r gymuned wyddonol yn protestio codiadau prisiau “anghyfiawn” a roddir ar feddyginiaeth achub bywyd gan gwmnïau fferyllol mawr.
41753
Postiadau mewnwelediad
Postiadau mewnwelediad
Mae ymyriadau gwrth-heneiddio yn canolbwyntio ar wella eich system iechyd wrth i rywun heneiddio, ond gallant hefyd effeithio ar ein heconomi gyffredin.
24698
Arwyddion
http://www.space.com/32115-skylon-space-plane-engines-air-force-vehicle.html
Arwyddion
Gofod
O fewn y flwyddyn nesaf, mae Awyrlu'r UD yn bwriadu dadorchuddio cysyniadau llong ofod newydd wedi'u pweru gan injan chwyldroadol y gellir ei hailddefnyddio a ddyluniwyd ar gyfer awyren ofod breifat.
24706
Arwyddion
http://www.nextbigfuture.com/2016/09/exotic-space-propulsion-including-mach.html
Arwyddion
Dyfodol Mawr Nesaf
Bydd Gweithdy Gyrru Uwch Parc Estes, 20-22 Medi 2016, a drefnir gan y Space Studies Institute (SSI), yn cynnwys cyflwyniadau gan NASA