Германиянын 2039-жылга божомолдору

1-жылы Германия тууралуу 2039 божомолду окуп чыгыңыз, бул өлкөдө саясатта, экономикада, технологияда, маданиятта жана айлана-чөйрөдө олуттуу өзгөрүүлөр болот. Бул сенин келечегиң, эмне үчүн бар экениңди бил.

Quantumrun Foresight бул тизмени даярдады; Компанияларга келечектеги тенденциялардан ийгиликтүү чыгууга жардам берүү үчүн стратегиялык көрөгөчтүктү колдонгон футуристтик консалтинг фирмасы.

2039-жылы Германия үчүн эл аралык мамилелердин божомолдору

2039-жылы Германияга таасир эте турган эл аралык мамилелердин болжолдору төмөнкүлөрдү камтыйт:

2039-жылы Германия үчүн саясий божомолдор

2039-жылы Германияга таасир эте турган саясатка байланыштуу божомолдор төмөнкүлөрдү камтыйт:

2039-жылы Германия үчүн өкмөттүн божомолдору

2039-жылы Германияга таасир эте турган өкмөттүн божомолдору төмөнкүлөрдү камтыйт:

2039-жылы Германиянын экономикасы болжолдонууда

2039-жылы Германияга таасир эте турган экономикага байланыштуу божомолдор төмөнкүлөрдү камтыйт:

2039-жылы Германия үчүн технологиялык божомолдор

2039-жылы Германияга таасир тийгизе турган технологияга байланыштуу божомолдор төмөнкүлөрдү камтыйт:

2039-жылы Германиянын маданияты боюнча божомолдор

2039-жылы Германияга таасир эте турган маданиятка байланыштуу божомолдор төмөнкүлөрдү камтыйт:

  • 67 жаштан жогорку адамдардын саны 21-жылдагы 15.9 миллиондон кеминде 2018 миллионго чейин өсөт. Ыктымалдыгы: 60 пайыз1

2039-жылга карата коргонуу болжолдоолору

2039-жылы Германияга таасир тийгизе турган коргонууга байланыштуу божомолдор төмөнкүлөрдү камтыйт:

2039-жылы Германиянын инфраструктуралык божомолдору

2039-жылы Германияга таасир этүүчү инфраструктурага байланыштуу божомолдор төмөнкүлөрдү камтыйт:

2039-жылы Германия үчүн экологиялык божомолдор

2039-жылы Германияга таасир эте турган айлана-чөйрөгө байланыштуу божомолдор төмөнкүлөрдү камтыйт:

2039-жылы Германия үчүн илимий божомолдор

2039-жылы Германияга таасир тийгизе турган илимге байланыштуу божомолдор төмөнкүлөрдү камтыйт:

2039-жылы Германиянын ден соолук болжолдоолору

Ден соолукка байланыштуу 2039-жылы Германияга таасир эте турган божомолдор төмөнкүлөрдү камтыйт:

2039-жылдан көбүрөөк божомолдор

2039-жылдагы эң мыкты дүйнөлүк божомолдорду окуу - чыкылдатуу бул жерде

Бул ресурс барагы үчүн кийинки пландаштырылган жаңыртуу

7-январь, 2022-жыл. Акыркы жолу 7-жылдын 2020-январында жаңыртылган.

Сунуштар?

Түзөтүүнү сунуштаңыз бул барактын мазмунун жакшыртуу үчүн.

Ошондой эле, бизге кеңеш бер келечектеги тема же тенденция тууралуу биз чагылдырууну кааласаңыз.