Seznamy trendů

Seznam
Seznam
Tento seznam obsahuje poznatky o trendech o budoucnosti podnikání, statistiky kurátorské v roce 2022.
36
Seznam
Seznam
Tento seznam obsahuje poznatky o trendech budoucích inovací v oblasti designu automobilů, statistiky kurátorské v roce 2022.
50
Seznam
Seznam
Tento seznam obsahuje statistiky trendů o budoucnosti trendů smartphonů, statistiky kurátorské v roce 2022.
44
Seznam
Seznam
Tento seznam obsahuje poznatky o trendech ohledně budoucnosti změny klimatu, přehledy kurátorské v roce 2022.
90
Seznam
Seznam
Jak technologie postupuje bezprecedentním tempem, etické důsledky jejího používání jsou stále složitější. S rychlým růstem technologií, včetně chytrých nositelných zařízení, umělé inteligence (AI) a internetu věcí (IoT), se do popředí zájmu dostaly otázky jako soukromí, dohled a odpovědné využívání dat. Etické využívání technologií také vyvolává širší společenské otázky týkající se rovnosti, přístupu a distribuce výhod a škod. V důsledku toho se etika kolem technologie stává kritičtější než kdy jindy a vyžaduje neustálou diskusi a tvorbu politik. Tato část zprávy zdůrazní několik nedávných a probíhajících trendů etiky v oblasti dat a technologií, na které se Quantumrun Foresight v roce 2023 zaměřuje.
29
Seznam
Seznam
Tento seznam obsahuje poznatky o trendech o budoucnosti likvidace odpadu, přehledy vybrané v roce 2023.
31
Seznam
Seznam
Tento seznam obsahuje poznatky o trendech budoucnosti telekomunikačního průmyslu, přehledy kurátorské v roce 2023.
50
Seznam
Seznam
Tento seznam obsahuje poznatky o trendech o budoucnosti světové populace, statistiky kurátorské v roce 2022.
56
Seznam
Seznam
Tento seznam obsahuje poznatky o trendech budoucnosti těžebního průmyslu, přehledy kurátorské v roce 2022.
59
Seznam
Seznam
Pandemie COVID-19 otřásla světem podnikání napříč průmyslovými odvětvími a provozní modely už nikdy nemusí být stejné. Rychlý přechod k práci na dálku a online obchodu například urychlil potřebu digitalizace a automatizace a navždy změnil způsob, jakým společnosti podnikají. Tato část zprávy se bude zabývat makro obchodními trendy, na které se Quantumrun Foresight zaměřuje v roce 2023, včetně rostoucích investic do technologií, jako je cloud computing, umělá inteligence (AI) a internet věcí (IoT), s cílem zefektivnit operace a lépe sloužit zákazníkům. Zároveň bude rok 2023 bezpochyby obsahovat mnoho výzev, jako je ochrana osobních údajů a kybernetická bezpečnost, protože podniky procházejí neustále se měnícím prostředím. V období, které bylo nazváno čtvrtou průmyslovou revolucí, můžeme vidět, jak se společnosti – a povaha podnikání – vyvíjejí nebývalou rychlostí.
26
Seznam
Seznam
Tento seznam obsahuje poznatky o trendech budoucnosti veřejné dopravy, statistiky kurátorské v roce 2022.
27
Seznam
Seznam
V posledních letech se vyvinuly nové terapie a techniky, které splňují potřeby duševní péče. Tato část zprávy se bude zabývat léčbou a procedurami duševního zdraví, na které se Quantumrun Foresight soustředí v roce 2023. Například zatímco tradiční talk terapie a medikace jsou stále široce používány, další inovativní přístupy, včetně pokroků v psychedeliích, virtuální realitě a umělé inteligenci (AI ), vznikají také. Kombinace těchto inovací s konvenčními léčbami duševního zdraví může výrazně zvýšit rychlost a účinnost terapií duševního zdraví. Použití virtuální reality například umožňuje bezpečné a kontrolované prostředí pro expoziční terapii. Algoritmy umělé inteligence mohou zároveň pomoci terapeutům při identifikaci vzorců a přizpůsobení léčebných plánů specifickým potřebám jednotlivců.
20
Seznam
Seznam
Od augmentace pomocí lidské AI po „franken-algorithms“ se tato část zprávy blíže podívá na trendy v sektoru AI/ML, na které se Quantumrun Foresight zaměřuje v roce 2023. Umělá inteligence a strojové učení umožňují společnostem přijímat lepší a rychlejší rozhodnutí a zefektivnit procesy a automatizovat úkoly. Toto narušení nejen transformuje trh práce, ale ovlivňuje také společnost obecně, mění způsob komunikace, nakupování a přístupu k informacím. Obrovské výhody technologií AI/ML jsou jasné, ale mohou také představovat výzvy pro organizace a další orgány, které je chtějí implementovat, včetně obav z etiky a soukromí.
27
Seznam
Seznam
Zatímco pandemie COVID-19 otřásla celosvětovou zdravotní péčí, mohla také v posledních letech urychlit technologický a lékařský pokrok tohoto odvětví. Tato část zprávy se blíže podívá na některé z těch probíhajících vývojů zdravotní péče, na které se Quantumrun Foresight soustředí v roce 2023. Například pokroky v genetickém výzkumu a mikro a syntetické biologii poskytují nové poznatky o příčinách onemocnění a strategiích prevence a léčby. V důsledku toho se těžiště zdravotní péče přesouvá od reaktivní léčby příznaků k proaktivnímu řízení zdraví. Přesná medicína – která využívá genetické informace k přizpůsobení léčby jednotlivcům – je stále více rozšířená, stejně jako nositelné technologie, které modernizují monitorování pacientů. Tyto trendy jsou připraveny transformovat zdravotní péči a zlepšit výsledky pacientů, ale nejsou bez několika etických a praktických výzev.
23
Seznam
Seznam
Svět zažívá rychlý pokrok v environmentálních technologiích, jejichž cílem je snížit negativní ekologické dopady. Tyto technologie zahrnují mnoho oblastí, od obnovitelných zdrojů energie a energeticky účinných budov až po systémy úpravy vody a zelenou dopravu. Stejně tak jsou podniky stále aktivnější ve svých investicích do udržitelnosti. Mnoho z nich zvyšuje úsilí o snížení své uhlíkové stopy a minimalizaci odpadu, včetně investic do obnovitelné energie, zavádění udržitelných obchodních postupů a používání ekologických materiálů. Přijetím zelených technologií společnosti doufají, že sníží svůj dopad na životní prostředí a zároveň budou těžit z úspor nákladů a lepší pověsti značky. Tato část zprávy pokryje trendy zelených technologií, na které se Quantumrun Foresight zaměřuje v roce 2023.
29
Seznam
Seznam
Politika rozhodně nezůstala nedotčena technologickým pokrokem. Například umělá inteligence (AI), dezinformace a „hluboké padělky“ hluboce ovlivňují globální politiku a způsob, jakým jsou informace šířeny a vnímány. Vzestup těchto technologií usnadnil jednotlivcům a organizacím manipulaci s obrázky, videi a zvukem, čímž se vytvořily hluboké padělky, které je obtížné odhalit. Tento trend vedl k nárůstu dezinformačních kampaní s cílem ovlivnit veřejné mínění, zmanipulovat volby a zasít rozdělení, což nakonec vedlo k poklesu důvěry v tradiční zpravodajské zdroje a všeobecnému pocitu zmatku a nejistoty. Tato část zprávy prozkoumá některé trendy obklopující technologie v politice, na které se Quantumrun Foresight zaměřuje v roce 2023.
22
Seznam
Seznam
Výroční zpráva o trendech společnosti Quantumrun Foresight si klade za cíl pomoci jednotlivým čtenářům lépe porozumět těm trendům, které budou utvářet jejich životy v nadcházejících desetiletích, a pomoci organizacím činit informovanější rozhodnutí, jak řídit jejich střednědobé až dlouhodobé strategie. V tomto vydání z roku 2023 připravil tým Quantumrun 674 jedinečných postřehů, rozdělených do 27 dílčích zpráv (níže), které pokrývají rozmanitou sbírku technologických průlomů a společenských změn. Čtěte volně a široce sdílejte!
27
Seznam
Seznam
Tento seznam obsahuje poznatky o trendech o budoucnosti průzkumu Marsu, přehledy kurátorské v roce 2022.
51
Seznam
Seznam
Dopravní trendy se posouvají směrem k udržitelným a multimodálním sítím s cílem snížit emise uhlíku a zlepšit kvalitu ovzduší. Tento posun zahrnuje přechod od tradičních způsobů dopravy, jako jsou vozidla na naftu, k ekologičtějším možnostem, jako jsou elektromobily, veřejná doprava, cyklistika a chůze. Vlády, společnosti a jednotlivci stále více investují do infrastruktury a technologií, aby podpořili tento přechod, zlepšili environmentální výsledky a podpořili místní ekonomiky a vytváření pracovních míst. Tato část zprávy se bude zabývat dopravními trendy, na které se Quantumrun Foresight zaměřuje v roce 2023.
29
Seznam
Seznam
Tento seznam obsahuje poznatky o trendech budoucnosti inovací v lékárnách, statistiky vybrané v roce 2022.
40