Gwyddoniaeth

Clogiau anweledig, bioleg synthetig, cemeg ffynci, ac esblygiad meddwl gwyddonol - mae'r dudalen hon yn ymdrin â'r tueddiadau a'r newyddion a fydd yn llywio dyfodol y gwyddorau.

categori
categori
categori
categori
Rhagolygon tueddiadolNghastell Newydd EmlynHidlo
41447
Postiadau mewnwelediad
Postiadau mewnwelediad
Mae datblygiadau mewn astudiaethau organoid wedi ei gwneud hi'n bosibl bron i ail-greu organau dynol gwirioneddol.
41812
Postiadau mewnwelediad
Postiadau mewnwelediad
Gwyddor cryonics, pam mae cannoedd eisoes wedi rhewi, a pham mae mwy na mil o rai eraill yn cofrestru i gael eu rhewi adeg marwolaeth.
42463
Postiadau mewnwelediad
Postiadau mewnwelediad
Gallai dau ddiferyn llygad ddod yn ffordd newydd o reoli presbyopia gan roi gobaith i'r rhai â chraffter.
42517
Postiadau mewnwelediad
Postiadau mewnwelediad
Gall Phages, sy'n trin afiechyd heb fygythiad ymwrthedd i wrthfiotigau, wella salwch bacteriol mewn da byw un diwrnod heb fygwth iechyd dynol.
42487
Postiadau mewnwelediad
Postiadau mewnwelediad
Gall microsglodynnu dynol effeithio ar bopeth o driniaethau meddygol i daliadau ar-lein.
41400
Postiadau mewnwelediad
Postiadau mewnwelediad
Mae ymchwilwyr yn cydnabod y gall technoleg bendant helpu pobl i ymdopi â bywyd bob dydd, ond maen nhw hefyd yn rhybuddio yn erbyn ei chyfyngiadau a'i chamddefnydd posibl.
22614
Arwyddion
http://vizual-statistix.tumblr.com/post/110268185576/terraforming-other-planets-is-a-common-theme-of
Arwyddion
Ystadegaeth Vizual
Mae terasu planedau eraill yn thema gyffredin mewn llyfrau sci-fi a ffilmiau; mae angen i fodau dynol adael y Ddaear a byw mewn bydoedd newydd, ond yn gyntaf mae'n rhaid iddynt eu gwneud yn fyw. Mae'r mapiau hyn yn ddrama ar hynny...
24849
Arwyddion
https://www.space.com/40325-galactic-positioning-system-nasa.html
Arwyddion
Gofod
Yn y dyfodol agos iawn, gallai system leoli galactig roi stiliwr mewn orbit o amgylch lleuad pell, neu achub bywydau gofodwyr a gollwyd yn y gofod.
1811
Arwyddion
https://www.youtube.com/watch?v=I8OuSJKSkwE&feature=youtu.be
Arwyddion
Insider
Mae paentio ar gynfas mor 20fed ganrif.
15930
Arwyddion
https://www.vox.com/2014/11/11/7175455/cyborg-ethics-moreno
Arwyddion
Vox
Mae ymchwilwyr eisoes wedi adeiladu exoskeletons ar gyfer cryfder super a llygaid artiffisial sy'n gadael i'r deillion weld.
41463
Postiadau mewnwelediad
Postiadau mewnwelediad
Mae technoleg rhyngwyneb ymennydd-cyfrifiadur yn cyfuno bioleg a pheirianneg i adael i bobl reoli eu hamgylchedd gyda'u meddyliau.
36073
Arwyddion
https://worldview.stratfor.com/article/how-eus-stance-gene-editing-may-evolve
Arwyddion
Stratfor
Mae biotechnolegau sy'n datblygu'n gyflym yn gorfodi rheoleiddwyr i ailfeddwl am ganllawiau hen ffasiwn.
17779
Arwyddion
https://spectrum.ieee.org/biomedical/devices/dna-manufacturing-enters-the-age-of-mass-production
Arwyddion
IEEE
Mae busnesau newydd-bioleg synthetig yn mabwysiadu technolegau o'r diwydiant cyfrifiadurol
42440
Postiadau mewnwelediad
Postiadau mewnwelediad
Gall busnesau bach a mawr elwa cymaint o ddata bach ag y maent o drosoli data mawr.
18993
Arwyddion
https://www.quantumrun.com/qr_dev/node/18991
Arwyddion
Xpress Meddygol
41494
Postiadau mewnwelediad
Postiadau mewnwelediad
Mae storio data DNA yn dechnoleg newydd gynaliadwy a all o bosibl storio ôl troed digidol y byd mewn gofod bach.
24819
Arwyddion
https://www.space.com/fusion-powered-spacecraft-could-launch-2028.html
Arwyddion
Gofod
Gallai'r injan Direct Fusion Drive hedfan am y tro cyntaf tua 2028, os aiff popeth yn unol â'r cynllun.
43370
Postiadau mewnwelediad
Postiadau mewnwelediad
Mae mwy o arian preifat yn y diwydiant ymasiad niwclear yn cyflymu ymchwil a datblygiad.
41753
Postiadau mewnwelediad
Postiadau mewnwelediad
Mae ymyriadau gwrth-heneiddio yn canolbwyntio ar wella eich system iechyd wrth i rywun heneiddio, ond gallant hefyd effeithio ar ein heconomi gyffredin.
23474
Arwyddion
https://futurism.com/the-byte/darpa-working-nuclear-powered-rocket-moon-access
Arwyddion
Dyfodoliaeth
Mae'r Asiantaeth Prosiectau Ymchwil Uwch Amddiffyn (DARPA) yn datblygu roced â phwer niwclear i symud cargo o amgylch orbit y Ddaear. Ar gyfer mynediad lleuad.