Listi tat-tendenza

Lista
Lista
L-organizzazzjonijiet u l-individwi jiffaċċjaw numru u varjetà dejjem akbar ta’ theddid ċibernetiku sofistikat. Biex tindirizza dawn l-isfidi, iċ-ċibersigurtà qed tevolvi malajr u tadatta għal teknoloġiji ġodda u ambjenti intensivi fid-dejta. Dawn l-isforzi jinkludu l-iżvilupp ta’ soluzzjonijiet ta’ sigurtà innovattivi li jistgħu jgħinu lill-organizzazzjonijiet jiskopru u jirrispondu għal attakki ċibernetiċi f’ħin reali. Fl-istess ħin, hemm enfasi dejjem akbar fuq approċċi interdixxiplinari għaċ-ċibersigurtà, billi tibbaża fuq ix-xjenza tal-kompjuter, il-psikoloġija, u l-kompetenza tal-liġi biex jinħoloq fehim aktar komprensiv tal-pajsaġġ tat-theddid ċibernetiku. Is-settur għandu rwol dejjem aktar ċentrali fl-istabbiltà u s-sigurtà tal-ekonomija dinjija mmexxija mid-dejta, u din it-taqsima tar-rapport se tenfasizza x-xejriet taċ-ċibersigurtà se tiffoka fuqhom Quantumrun Foresight fl-2023.
28
Lista
Lista
Din il-Lista tkopri għarfien dwar ix-xejriet dwar il-futur tal-intraprenditorija, għarfien ikkurat fl-2022.
36
Lista
Lista
L-avvanzi teknoloġiċi mhumiex ristretti għas-settur privat, u l-gvernijiet madwar id-dinja qed jadottaw ukoll diversi innovazzjonijiet u sistemi biex itejbu u jissimplifikaw il-governanza. Sadanittant, il-leġiżlazzjoni antitrust rat żieda notevoli matul l-aħħar ftit snin hekk kif ħafna gvernijiet emendaw u żiedu r-regolamenti tal-industrija tat-teknoloġija biex il-kundizzjonijiet ugwali għal kumpaniji iżgħar u aktar tradizzjonali. Il-kampanji ta’ misinformazzjoni u s-sorveljanza pubblika żdiedu wkoll, u gvernijiet madwar id-dinja kif ukoll korpi mhux governattivi, qed jieħdu passi biex jirregolaw u jeliminaw dan it-theddid biex jipproteġu liċ-ċittadini. Din it-taqsima tar-rapport se tikkunsidra xi wħud mit-teknoloġiji adottati mill-gvernijiet, kunsiderazzjonijiet ta’ governanza etika, u xejriet antitrust li Quantumrun Foresight qed jiffoka fuqhom fl-2023.
27
Lista
Lista
L-algoritmi tal-intelliġenza artifiċjali (AI) issa qed jintużaw biex janalizzaw ammonti kbar ta 'dejta medika biex jidentifikaw mudelli u jagħmlu tbassir li jistgħu jgħinu fl-iskoperta bikrija tal-mard. Oġġetti mediċi li jintlibsu, bħal smartwatches u fitness trackers, qed isiru dejjem aktar sofistikati, li jippermettu lill-professjonisti tal-kura tas-saħħa u lill-individwi jimmonitorjaw il-metriċi tas-saħħa u jiskopru kwistjonijiet potenzjali. Din il-firxa dejjem tikber ta 'għodod u teknoloġiji tagħti s-setgħa lill-fornituri tal-kura tas-saħħa biex jagħmlu dijanjosi aktar preċiżi, jipprovdu pjanijiet ta' trattament personalizzati, u jtejbu r-riżultati ġenerali tal-pazjenti. Din it-taqsima tar-rapport tinvestiga xi wħud mill-avvanzi tat-teknoloġija medika li għaddejjin bħalissa li Quantumrun Foresight qed jiffoka fuqhom fl-2023.
26
Lista
Lista
Din il-Lista tkopri għarfien dwar ix-xejriet dwar il-futur tat-tendenzi tal-esplorazzjoni tal-qamar, għarfien ikkurat fl-2023.
24
Lista
Lista
Ir-rapport annwali dwar ix-xejriet ta' Quantumrun Foresight għandu l-għan li jgħin lill-qarrejja individwali jifhmu aħjar dawk ix-xejriet li huma stabbiliti biex isawru ħajjithom matul l-għexieren ta' snin li ġejjin u li jgħin lill-organizzazzjonijiet jieħdu deċiżjonijiet aktar infurmati biex jiggwidaw l-istrateġiji tagħhom fuq terminu medju u twil. F'din l-edizzjoni tal-2023, it-tim ta' Quantumrun ħejja 674 għarfien uniku, maqsuma f'27 sottorapport (hawn taħt) li jkopru kollezzjoni diversa ta' skoperti teknoloġiċi u bidla fis-soċjetà. Aqra liberament u aqsam b'mod wiesa '!
27
Lista
Lista
Din il-Lista tkopri għarfien dwar ix-xejriet dwar il-futur tar-rimi tal-iskart, għarfien ikkurat fl-2023.
31
Lista
Lista
Din il-Lista tkopri għarfien dwar ix-xejriet dwar il-futur tat-tassazzjoni, għarfien ikkurat fl-2022.
45
Lista
Lista
Il-bidla lejn sorsi ta’ enerġija rinnovabbli u nodfa qed tiġbor il-momentum, immexxi minn tħassib dwar it-tibdil fil-klima. Sorsi ta' enerġija rinnovabbli, bħalma huma l-enerġija solari, mir-riħ, u l-idroenerġija, joffru alternattiva aktar nadifa u sostenibbli għall-fjuwils fossili tradizzjonali. L-avvanz fit-teknoloġija u t-tnaqqis fl-ispejjeż għamlu l-enerġija rinnovabbli dejjem aktar aċċessibbli, li wasslu għal investiment dejjem jikber u adozzjoni mifruxa. Minkejja l-progress, għad hemm sfidi x’jingħelbu, inkluż l-integrazzjoni ta’ enerġiji rinnovabbli fil-grids eżistenti tal-enerġija u l-indirizzar ta’ kwistjonijiet ta’ ħżin tal-enerġija. Din it-taqsima tar-rapport se tkopri x-xejriet tas-settur tal-enerġija li Quantumrun Foresight qed jiffoka fuqhom fl-2023.
23
Lista
Lista
Ix-xogħol mill-bogħod, l-ekonomija tal-gig, u ż-żieda fid-diġitalizzazzjoni ttrasformaw kif in-nies jaħdmu u jagħmlu n-negozju. Sadanittant, l-avvanzi fl-intelliġenza artifiċjali (AI) u r-robots qed jippermettu lin-negozji awtomatizzati kompiti ta’ rutina u joħolqu opportunitajiet ġodda ta’ xogħol f’oqsma bħall-analiżi tad-dejta u ċ-ċibersigurtà. Madankollu, it-teknoloġiji tal-IA jistgħu jwasslu wkoll għal telf ta’ impjiegi u jħeġġu lill-ħaddiema jtejbu l-ħiliet u jadattaw għall-pajsaġġ diġitali l-ġdid. Barra minn hekk, teknoloġiji ġodda, mudelli tax-xogħol, u bidla fid-dinamika bejn min iħaddem u l-impjegat qed iwasslu wkoll lill-kumpaniji biex jiddisinjaw mill-ġdid ix-xogħol u jtejbu l-esperjenza tal-impjegat. Din it-taqsima tar-rapport se tkopri x-xejriet tas-suq tax-xogħol li Quantumrun Foresight qed jiffoka fuqhom fl-2023.
29
Lista
Lista
Din il-Lista tkopri għarfien dwar ix-xejriet dwar innovazzjonijiet futuri tad-disinn tal-karozzi, għarfien ikkurat fl-2022.
50
Lista
Lista
Din il-Lista tkopri għarfien dwar ix-xejriet dwar il-futur tal-enerġija mill-fużjoni, għarfien ikkurat fl-2022.
63
Lista
Lista
F'din it-taqsima tar-rapport, nagħtu ħarsa aktar mill-qrib lejn ix-xejriet tal-iżvilupp tad-droga Quantumrun Foresight qed jiffoka fuqhom fl-2023, li raw avvanzi sinifikanti reċentement, partikolarment fir-riċerka tal-vaċċini. Il-pandemija tal-COVID-19 aċċellerat l-iżvilupp u d-distribuzzjoni tal-vaċċini u ħoloqet l-introduzzjoni ta 'diversi teknoloġiji f'dan il-qasam. Pereżempju, l-intelliġenza artifiċjali (AI) kellha rwol kruċjali fl-iżvilupp tad-droga, li ppermettiet analiżi aktar mgħaġġla u preċiża ta’ ammonti kbar ta’ data. Barra minn hekk, għodod li jaħdmu bl-AI, bħall-algoritmi tat-tagħlim tal-magni, jistgħu jidentifikaw miri potenzjali tad-droga u jbassru l-effettività tagħhom, billi jissimplifikaw il-proċess tal-iskoperta tad-droga. Minkejja l-ħafna benefiċċji tagħha, għad hemm tħassib etiku dwar l-użu tal-IA fl-iżvilupp tad-droga, bħall-potenzjal għal riżultati preġudikati.
17
Lista
Lista
Din il-Lista tkopri għarfien dwar ix-xejriet dwar il-futur tat-tibdil fil-klima, għarfien ikkurat fl-2022.
90
Lista
Lista
Is-settur agrikolu ra mewġa ta 'avvanzi teknoloġiċi f'dawn l-aħħar ftit snin, partikolarment fil-produzzjoni tal-ikel sintetiku—qasam li qed jikber malajr li jinvolvi t-teknoloġija u l-bijokimika biex jinħolqu prodotti tal-ikel minn sorsi bbażati fuq il-pjanti u mkabbra fil-laboratorju. L-għan huwa li l-konsumaturi jiġu pprovduti b'sorsi tal-ikel sostenibbli, affordabbli u sikuri filwaqt li jitnaqqas l-impatt ambjentali tal-agrikoltura tradizzjonali. Sadanittant, l-industrija agrikola daret ukoll għall-intelliġenza artifiċjali (AI) biex, pereżempju, tottimizza l-produzzjoni tal-għelejjel, tnaqqas l-iskart, u ttejjeb is-sikurezza tal-ikel. Dawn l-algoritmi jistgħu jintużaw biex janalizzaw ammonti vasti ta 'dejta, bħal dwar il-ħamrija u l-kundizzjonijiet tat-temp, biex jipprovdu lill-bdiewa b'għarfien f'ħin reali dwar is-saħħa tal-uċuħ tar-raba' tagħhom. Tabilħaqq, AgTech tittama li ttejjeb ir-rendiment, iżid l-effiċjenza, u fl-aħħar mill-aħħar tgħin biex titma 'popolazzjoni globali li qed tikber. Din it-taqsima tar-rapport se tkopri x-xejriet AgTech li Quantumrun Foresight qed jiffoka fuqhom fl-2023.
26
Lista
Lista
Minn awmentazzjoni tal-bniedem-AI għal "franken-algorithms," din it-taqsima tar-rapport tagħti ħarsa aktar mill-qrib lejn ix-xejriet tas-settur tal-AI/ML li Quantumrun Foresight qed jiffoka fuqhom fl-2023. L-intelliġenza artifiċjali u t-tagħlim tal-magni jagħtu s-setgħa lill-kumpaniji biex jieħdu deċiżjonijiet aħjar u aktar malajr, jissimplifikaw il-proċessi. , u awtomat kompiti. Dan it-tfixkil mhux biss qed jittrasforma s-suq tax-xogħol, iżda qed jaffettwa wkoll is-soċjetà b'mod ġenerali, u jbiddel kif in-nies jikkomunikaw, jixtru, u jaċċessaw l-informazzjoni. Il-benefiċċji tremendi tat-teknoloġiji AI/ML huma ċari, iżda jistgħu wkoll jippreżentaw sfidi għal organizzazzjonijiet u korpi oħra li qed ifittxu li jimplimentawhom, inkluż tħassib dwar l-etika u l-privatezza.
28
Lista
Lista
L-intelliġenza artifiċjali (AI) u r-realtà virtwali (VR) qed isawru mill-ġdid is-setturi tad-divertiment u tal-midja billi joffru lill-utenti esperjenzi ġodda u immersivi. L-avvanzi fir-realtà mħallta ppermettew ukoll lill-ħallieqa tal-kontenut jipproduċu u jqassmu kontenut aktar interattiv u personalizzat. Tabilħaqq, l-integrazzjoni tar-realtà estiża (XR) f'diversi forom ta 'divertiment, bħal logħob, films, u mużika, ċċajpar il-linji bejn ir-realtà u l-fantasija u tipprovdi lill-utenti b'esperjenzi aktar memorabbli. Sadanittant, il-ħallieqa tal-kontenut qed jimpjegaw dejjem aktar l-AI fil-produzzjonijiet tagħhom, u jqajmu mistoqsijiet etiċi dwar id-drittijiet tal-proprjetà intellettwali u kif għandu jiġi ġestit il-kontenut iġġenerat mill-AI. Din it-taqsima tar-rapport se tkopri t-tendenzi tad-divertiment u tal-midja li Quantumrun Foresight qed jiffoka fuqhom fl-2023.
29
Lista
Lista
Din il-Lista tkopri għarfien dwar it-tendenzi dwar il-futur taċ-Ċibersigurtà. Tagħrif ikkurat fl-2023.
52
Lista
Lista
Il-ġbir u l-użu tad-dejta saru kwistjoni etika li qed tikber, peress li l-apps u l-apparat intelliġenti għamluha aktar faċli għall-kumpaniji u l-gvernijiet biex jiġbru u jaħżnu ammonti kbar ta’ dejta personali, u qajjem tħassib dwar il-privatezza u s-sigurtà tad-dejta. L-użu tad-dejta jista' jkollu wkoll konsegwenzi mhux intenzjonati, bħal preġudizzju algoritmiku u diskriminazzjoni. In-nuqqas ta' regolamenti u standards ċari għall-ġestjoni tad-dejta kompliet ikomplika l-kwistjoni, u ħalla lill-individwi vulnerabbli għall-isfruttament. Bħala tali, din is-sena tista' tara l-isforzi jiżdiedu fl-ispinta biex jiġu stabbiliti prinċipji etiċi biex jipproteġu d-drittijiet u l-privatezza tal-individwi. Din it-taqsima tar-rapport se tkopri t-tendenzi tal-użu tad-dejta li Quantumrun Foresight qed jiffoka fuqhom fl-2023.
17
Lista
Lista
Din il-Lista tkopri għarfien dwar ix-xejriet dwar il-futur tat-trattament tal-kanċer, għarfien ikkurat fl-2022.
69