Leasachán orgánach: Ag ionsú carbóin ar an ithir

CREIDMHEASA ÍOMHÁ:
Íomhá creidmheasa
iStock

Leasachán orgánach: Ag ionsú carbóin ar an ithir

Leasachán orgánach: Ag ionsú carbóin ar an ithir

Téacs fo-cheannteidil
Tá leasacháin orgánacha oiriúnach d’fhás plandaí agus is féidir leo cabhrú le hathrú aeráide a mhoilliú trí charbón a ghabháil.
  • Author:
  • ainm Údar
   Réamhfhéachaint Quantumrun
  • Meán Fómhair 13, 2022

  Téacs a phostáil

  Tá tóir ar leasacháin orgánacha (OFanna) ag go leor talmhaíochtaoirí mar is féidir leo plandaí agus ithreacha níos sláintiúla a chothú. Ina theannta sin, tá na leasacháin nádúrtha seo níos inbhuanaithe agus is féidir leo cabhrú le cuideachtaí a lorg comhshaoil ​​a fheabhsú.

  Comhthéacs leasachán orgánach

  Úsáideann leasacháin orgánacha (OFanna) cothaithigh athchúrsáilte, méadaítear carbón ithreach, agus cuidíonn siad le hathrú aeráide a mhaolú. Déantar leasacháin orgánacha as ábhair phlandaí agus ainmhithe (m.sh., múirín, péisteanna talún, agus aoileach), agus déantar leasacháin cheimiceacha-bhunaithe as ábhair neamhorgánacha, amhail amóiniam, fosfáití agus clóirídeanna. 

  Cuireann leasacháin orgánacha comhpháirteanna leis an ithir chun a struchtúr agus a cumas coinneála uisce a fheabhsú, rud a chothaíonn fás miocrorgánaigh tairbheacha agus péisteanna talún. Scaoileann na leasacháin seo cothaithigh go mall le himeacht ama, rud a chuireann cosc ​​ar ró-thoirchiú agus rith chun srutha (nuair nach féidir leis an ithir breis uisce a ionsú a thuilleadh).

  Tá trí chineál feiceálach OFanna ann, lena n-áirítear: 

  • Leasacháin orgánacha, a forbraíodh ó orgánaigh bheo amhail ainmhithe agus plandaí,
  • Orgán-mianraí, le chéile leasachán neamhorgánach amháin le ar a laghad dhá cinn orgánacha, agus
  • Is leasacháin iad feabhsaithe ithreach orgánacha a bhfuil sé mar aidhm acu ábhar orgánach na hithreach a fheabhsú. 

  Chuir an Cuibhreannas Eorpach den Tionscal Leasacháin Orgánach-Bhunaithe chun suntais go dtacaíonn OFanna leis na trí cholún de straitéis fáis an Choimisiúin Eorpaigh, lena n-áirítear:

  1. Fás cliste - cuireann sé réitigh taighde-bhunaithe agus nuálaíocht-tiomáinte chun cinn ar fud an tslabhra luacha talmhaíochta. 
  2. Fás inbhuanaithe - cuireann sé le geilleagar ísealcharbóin. 
  3. Fás cuimsitheach - cinntíonn sé go bhfuil an réiteach seo ar fáil do cheantair thuaithe agus uirbeacha.

  Tionchar suaite

  Bealach amháin inar féidir le OFanna athrú aeráide a mhaolú ná stoic charbóin (nó forlámhú carbóin) a ionsú. Déantar an carbón san ithir a chobhsú trí phróisis fhisiceacha agus bithcheimiceacha (cosúil le mianrú), rud a fhágann ionsú fadtéarmach carbóin (níos mó ná deich mbliana). Tá sé léirithe ag roinnt staidéir gur féidir leis an iomarca OFanna astuithe gáis cheaptha teasa a mhéadú, go háirithe ocsaíd nítriúil (N2O). Tá an cineál gáis cheaptha teasa seo níos contúirtí ná dé-ocsaíd charbóin agus is féidir é a scaoileadh trí phróisis bithcheimiceacha ithreach (eg, aoileach a chur ar pháirceanna). Mar sin féin, dearbhaíonn roinnt taighde go bhfuil, go ginearálta, astuithe gáis cheaptha teasa ar ithir le OFanna ná le leasacháin cheimiceacha. Braitheann astaíocht N2O go mór ar choinníollacha ithreach agus féadann sé a bheith dúshlánach a lorg.

  Seachas astuithe féideartha N2O, míbhuntáiste a bhaineann le OFanna is ea go dtógann sé níos mó ama torthaí a bhaint amach ná leasacháin cheimiceacha mar gheall ar na próisis bithcheimiceacha a chaithfidh siad a theacht chun cinn le himeacht ama. D'fhéadfadh sé a bheith níos dúshlánaí freisin a fháil amach cé mhéad leasacháin atá ag teastáil, mar go dteastaíonn leibhéil éagsúla cothaithigh ó bharra éagsúla. Mar sin, b'fhéidir go mbeadh roinnt turgnamh le déanamh chun grúpaí plandaí a mheascadh agus a mheaitseáil leis an leasachán cuí. Ina theannta sin, is féidir le OFanna a bheith níos costasaí ná na cinn cheimiceacha mar go dtógann sé níos faide leasacháin nádúrtha a ghiniúint.  

  Impleachtaí leasacháin orgánacha

  D’fhéadfadh na nithe seo a leanas a bheith i gceist le himpleachtaí níos leithne OFanna: 

  • Má chomhcheanglaítear teicneolaíocht talmhaíochta cosúil le drones agus braiteoirí le modhanna toirchithe nádúrtha, féadfar fás na mbarr a mhéadú.
  • Rialtais a spreagann feirmeoirí aistriú chuig OFanna ar mhaithe le sláinte phoiblí fheabhsaithe agus an comhshaol.
  • Brú méadaithe ar fheirmeoirí spleáchas ar leasacháin cheimiceacha a d’fhéadfadh tionchar a bheith acu ar chaipiteal agus acmhainní na monaróirí a laghdú.
  • Cuideachtaí leasacháin cheimiceacha ag leathnú amach chuig déantúsaíocht leasachán orgánach agus ag an am céanna ag coinneáil roinnt táirgí ceimiceacha nó ag comhcheangal orgánach le comhpháirteanna ceimiceacha.
  • Is éard atá i gceist le foirmeacha nua bianna orgánacha ná gur fásadh iad trí úsáid a bhaint as OFanna ar a bpacáistíocht.

  Ceisteanna le trácht orthu

  • Cad iad na dúshláin fhéideartha eile a bhaineann le hathrú go leasachán orgánach?
  • Má aistríonn talmhaíochta chuig leasacháin agus ábhair orgánacha, conas a d’fhéadfadh feirmeoirí lotnaidí a dhíspreagadh óna gcuid barra a chaitheamh?

  Tagairtí léargais

  Rinneadh tagairt do na naisc mhóréilimh agus institiúideacha seo a leanas don léargas seo:

  Cuibhreannas Eorpach an Tionscail Leasacháin Orgánach-Bhunaithe Buntáistí leasacháin orgánach-bhunaithe