Gen Z នៅកន្លែងធ្វើការ៖ សក្តានុពលសម្រាប់ការផ្លាស់ប្តូរនៅក្នុងសហគ្រាស

ឥណទានរូបភាព៖
ឥណទានរូបភាព
iStock

Gen Z នៅកន្លែងធ្វើការ៖ សក្តានុពលសម្រាប់ការផ្លាស់ប្តូរនៅក្នុងសហគ្រាស

Gen Z នៅកន្លែងធ្វើការ៖ សក្តានុពលសម្រាប់ការផ្លាស់ប្តូរនៅក្នុងសហគ្រាស

អត្ថបទចំណងជើងរង
ក្រុមហ៊ុនប្រហែលជាត្រូវផ្លាស់ប្តូរការយល់ដឹងរបស់ពួកគេអំពីវប្បធម៌នៅកន្លែងធ្វើការ និងតម្រូវការរបស់បុគ្គលិក ហើយវិនិយោគក្នុងការផ្លាស់ប្តូរវប្បធម៌ដើម្បីទាក់ទាញបុគ្គលិក Gen Z។
  • អ្នកនិពន្ធ:
  • ឈ្មោះអ្នកនិពន្ធ
   ការទស្សន៍ទាយ Quantumrun
  • ខែតុលា 21, 2022

  ប្រកាសអត្ថបទ

  នៅពេលដែល Gen Zers កាន់តែច្រើនចូលក្នុងកម្លាំងការងារ អ្នកដឹកនាំឧស្សាហកម្មត្រូវតែវាយតម្លៃប្រតិបត្តិការរបស់ពួកគេ ភារកិច្ចការងារ និងអត្ថប្រយោជន៍ដែលពួកគេផ្តល់ជូនដើម្បីជ្រើសរើស និងរក្សាបុគ្គលិកវ័យក្មេងទាំងនេះប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាព។ 

  Gen Z នៅក្នុងបរិបទកន្លែងធ្វើការ

  Gen Zs ដែលជាក្រុមប្រជាជនកើតនៅចន្លោះឆ្នាំ 1997 ដល់ឆ្នាំ 2012 កំពុងចូលទៅក្នុងទីផ្សារការងារជាលំដាប់ ដោយលើកទឹកចិត្តឱ្យអាជីវកម្មផ្លាស់ប្តូររចនាសម្ព័ន្ធការងារ និងវប្បធម៌ក្រុមហ៊ុន។ សមាជិកភាគច្រើននៃជំនាន់នេះស្វែងរកការងារដែលជំរុញដោយគោលបំណងដែលពួកគេមានអារម្មណ៍ថាមានអំណាច និងអាចបង្កើតភាពខុសគ្នាជាវិជ្ជមាន ដោយជំរុញឱ្យពួកគេផ្តល់អាទិភាពការងារសម្រាប់ក្រុមហ៊ុនដែលប្តេជ្ញាចិត្តចំពោះការផ្លាស់ប្តូរបរិស្ថាន និងសង្គម។ លើសពីនេះទៀត Gen Z តស៊ូមតិយ៉ាងសកម្មក្នុងការរក្សាតុល្យភាពនៅក្នុងជីវិតឯកជន និងវិជ្ជាជីវៈរបស់ពួកគេ។

  បុគ្គលិក Gen Z មិនមើលឃើញការងារគ្រាន់តែជាកាតព្វកិច្ចវិជ្ជាជីវៈទេ ប៉ុន្តែជាឱកាសសម្រាប់ការរីកចម្រើនផ្ទាល់ខ្លួន និងវិជ្ជាជីវៈ។ នៅឆ្នាំ 2021 ក្រុមហ៊ុន Unilever បានបង្កើតកម្មវិធីអនាគតនៃការងារ ដែលស្វែងរកការវិនិយោគលើគំរូការងារថ្មី និងកម្មវិធីបង្កើនជំនាញការងារ។ គិតត្រឹមឆ្នាំ 2022 ក្រុមហ៊ុនបានរក្សាកម្រិតការងារខ្ពស់សម្រាប់កម្មកររបស់ខ្លួន ហើយកំពុងបន្តរិះរកវិធីថ្មីៗដើម្បីគាំទ្រពួកគេ។ ឱកាសជាច្រើនដែល Unilever បានស៊ើបអង្កេតរួមមានភាពជាដៃគូជាមួយក្រុមហ៊ុនផ្សេងទៀតដូចជា Walmart ដើម្បីកំណត់ផ្លូវអាជីពជាមួយនឹងសំណងដែលអាចប្រៀបធៀបបាន។ ក្រុមហ៊ុន Unilever កំពុងបង្កើតខ្លួនឯងសម្រាប់ភាពជោគជ័យរយៈពេលវែងដោយការវិនិយោគលើកម្មកររបស់ខ្លួន និងរក្សាការពិតទៅនឹងគោលបំណងរបស់ខ្លួន។

  ផលប៉ះពាល់រំខាន

  បុគ្គលិកវ័យក្មេងទាំងនេះស្វែងរកកន្លែងធ្វើការដែលផ្តល់នូវការរៀបចំការងារដែលអាចបត់បែនបាន ទំនួលខុសត្រូវបរិស្ថាន ឱកាសរីកចម្រើនក្នុងអាជីព និងភាពចម្រុះរបស់បុគ្គលិក។ លើសពីនេះទៅទៀត Gen Z គឺ៖

  • ជំនាន់ដំបូងនៃជនជាតិដើមឌីជីថលពិតប្រាកដ ដែលធ្វើឲ្យពួកគេក្លាយជាបុគ្គលិកដែលមានជំនាញខាងបច្ចេកវិទ្យាបំផុតនៅការិយាល័យ។ 
  • ជំនាន់ច្នៃប្រឌិត និងបំផុសគំនិត ដែលនាំមកនូវឧបករណ៍ ឬដំណោះស្រាយថ្មីៗយ៉ាងច្រើនលើសលប់ដល់អាជីវកម្ម។ 
  • បើកទៅ AI និងស្វ័យប្រវត្តិកម្មនៅក្នុងកម្លាំងពលកម្ម; ពួកគេមានឆន្ទៈក្នុងការរៀន និងរួមបញ្ចូលឧបករណ៍ផ្សេងៗ។ 
  • ប្រកាន់ខ្ជាប់អំពីតម្រូវការនៃភាពចម្រុះ សមធម៌ និងគំនិតផ្តួចផ្តើមដាក់បញ្ចូលក្នុងកន្លែងធ្វើការ ដោយផ្តោតលើកន្លែងធ្វើការដែលរួមបញ្ចូល។

  ការរួមបញ្ចូលនិយោជិត Gen Z ទៅក្នុងកន្លែងធ្វើការមានអត្ថប្រយោជន៍សំខាន់ៗ។ លើសពីនេះ សហគ្រាសអាចផ្តល់ឱកាសសម្រាប់សកម្មភាពរបស់និយោជិត ដូចជាការឈប់សម្រាកសម្រាប់ការងារស្ម័គ្រចិត្តដើម្បីបុព្វហេតុបរិស្ថាន ការផ្គូរផ្គងការបរិច្ចាគដល់អង្គការសប្បុរសធម៌ដែលមានលក្ខណៈបរិស្ថាន និងការអនុវត្តបរិយាកាសការងារដែលអាចបត់បែនបាន។

  ផលប៉ះពាល់សម្រាប់ Gen Z នៅកន្លែងធ្វើការ

  ផលប៉ះពាល់កាន់តែទូលំទូលាយនៃ Gen Z នៅកន្លែងធ្វើការអាចរួមមាន: 

  • ការកែប្រែវប្បធម៌ការងារប្រពៃណី។ ជាឧទាហរណ៍ ការផ្លាស់ប្តូរសប្តាហ៍ការងារប្រាំថ្ងៃទៅជាសប្តាហ៍ធ្វើការ XNUMX ថ្ងៃ និងផ្តល់អាទិភាពដល់ថ្ងៃវិស្សមកាលចាំបាច់ជាសុខុមាលភាពផ្លូវចិត្ត។
  • ធនធានសុខភាពផ្លូវចិត្ត និងកញ្ចប់អត្ថប្រយោជន៍ រួមទាំងការប្រឹក្សាក្លាយជាទិដ្ឋភាពសំខាន់នៃកញ្ចប់សំណងសរុប។
  • ក្រុមហ៊ុនដែលមានកម្លាំងការងារដែលចេះអក្សរឌីជីថលកាន់តែច្រើនជាមួយនឹងកម្មករ Gen Z ភាគច្រើន ដោយហេតុនេះអនុញ្ញាតឱ្យមានការរួមបញ្ចូលកាន់តែងាយស្រួលនៃបច្ចេកវិទ្យាបញ្ញាសិប្បនិម្មិត។
  • ក្រុមហ៊ុនដែលត្រូវបានបង្ខំឱ្យបង្កើតបរិយាកាសការងារដែលអាចទទួលយកបានកាន់តែច្រើន ដោយសារកម្មករ Gen Z ទំនងជាសហការ ឬចូលរួមសហជីពកម្មករ

   
  សំណួរដើម្បីផ្តល់យោបល់

  • តើ​អ្នក​គិត​ថា​ក្រុមហ៊ុន​អាច​ទាក់ទាញ​បុគ្គលិក Gen Z បាន​យ៉ាង​ណា​ទៀត?
  • តើ​អង្គការ​អាច​បង្កើត​បរិយាកាស​ការងារ​ដែល​រួម​បញ្ចូល​គ្នា​បន្ថែម​ទៀត​សម្រាប់​មនុស្ស​ជំនាន់​ផ្សេង​គ្នា​ដោយ​របៀប​ណា?

  ឯកសារយោងការយល់ដឹង

  តំណភ្ជាប់ដ៏ពេញនិយម និងស្ថាប័នខាងក្រោមត្រូវបានយោងសម្រាប់ការយល់ដឹងនេះ៖

  ការត្រួតពិនិត្យអាជីវកម្មរបស់សាកលវិទ្យាល័យ Harvard ប្រើគោលបំណងដើម្បីផ្លាស់ប្តូរកន្លែងធ្វើការរបស់អ្នក។